Dakpanelen

De goede eigenschappen van de PIR sandwichpanelen profiel laten zich eveneens uitstekend toepassen voor daken.

Levering is mogelijk met een dikte van 75 mm tot 135 mm, afhankelijk van de isolatie die u wenst en bijdraagt aan een nog energiezuiniger gebouw.

WNL adviseert bij de toepassing van dakbeplating in buitencondities een minimale dakhelling van 10 graden aan te houden en een coatingsysteem met een laagdikte van minimaal 35 µm toe te passen, conform de Dumebo-DWS / MDG kwaliteitsrichtlijn.